Vizija kluba

ODPRTJE KLUBSKE HISICE 20062012 (3)b

Kakovostno in sistematično delo z mladimi je ključ do uspeha na daljši rok

Verjamemo, da POZITIVNA  ENERGIJA, dobra volja, pozitivno razmišljanje in delovanje ljudi, ki smo se zbrali v klubu, poganjajo delo, ekipni duh in razvoj športa v našem klubu.

NAŠI CILJI so jasni in ZASTAVLJENI DOLGOROČNO. Verjamemo vanje in smo jim pripravljeni slediti, kar pomeni, da kar govorimo oz. razmišljamo, v praksi tudi resnično delamo. Ob tem se dobro zavedamo, da delujemo v času, ki ni najbolj naklonjen športu, tudi rokometu, zato krepimo prostovoljstvo.

Gradimo NOV KLUB NA STARIH VREDNOTAH, kot so pridnost, pošteno in strokovno delo, zaupanje, spoštovanje, odgovornost in vztrajnost.

Osnovni temelj našega kluba je DELO Z MLADIMI ROKOMETAŠICAMI. Zato razvijamo in gradimo rokometne šole v Spodnji Savinjski dolini in izven.

Zavedamo se pomena strokovnjakov na področju rokometa, zato je naša vizija sistematična SKRB ZA VZGOJO  IN  IZOBRAŽEVANJE TRENERJEV.

DELO Z DOMAČIMI IGRALKAMI je osnovno izhodišče našega delovanja. Klub gradimo na domačih rokometašicah.

Zgraditi želimo ženski rokometni klub, ki temelji na optimalnem povezovanju in sodelovanju vseh starostnih kategorij rokometašic, upravnega odbora, strokovne ekipe, staršev, prostovoljcev, navijačev in okolja, v katerem delujemo. Naša vizija prihodnosti je zgraditi  OPTIMALNI MODEL DELOVANJA KLUBA v slovenskem ženskem rokometu, ki bo ZGLED DRUGIM.

Follow by Email
Facebook